Table of Contents

اجزای پنجره upvc

اجزای پنجره upvc از طرفی پروفيل هانيکومب پروفيل ماوي دیگر با طراحی نماينده وينتک بهترين برند پنجره دوجداره upvc تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc ابعاد استاندارد جهت پنجره upvc می ابعاد پنجره های دوجداره upvc توانید
جلوی نماينده ويستابست بسیاری از هزینه های اضافی پنجره وينتک را بگیرید.برای بازشو با نماينده وينتک
عرض های بهترين برند پروفيل upvc بالای ۱۰۰۰ میلی متر حتماً باید از۳ غلطک سرامیکی پروفيل
اجزای پنجره upvc هانيکومب ابعاد پنجره های دوجداره upvc پروفيل ماوي استفاده شود.

نماينده ويستابست

يراق وي اچ اس اولین سطح اتلاف هزینه مربوط به متریال مصرفی است. ممکن است با ۵ سانتی متر
اضافه تر شما متحمل ساخت پنجره ای با شیشه دوجداره در سایز غیر استاندارد شوید که در این صورت
هزینه ای ۲ تا ۳ برابری را به شما تحمیل می کند.نیروهای طبیعی مانند زلزله، نماينده وينتک فشارباد
اجزای پنجره upvc و طوفان پنجره وينتک بهترين برند پروفيل upvc تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc و وزن لنگه باز
شو ابعاد پنجره های دوجداره upvc نماينده ويستابست اشاره نمود.

ابعاد غیر استاندارد

همچنین ابعاد غیر استاندارد جهت پنجره دوجداره تعويض پروفيل ماوي پنجره ويستابست بهترين برند پنجره
دوجداره upvc پنجره قديمي با دوجداره upvc آلومینیومی از نظر فنی نیز باعث کندی عملکرد باز و پروفيل
اجزای پنجره upvc هانيکومب ابعاد پنجره های دوجداره upvc بسته شدن و نماينده ويستابست درنتیجه کاهش طول
نماينده وينتک پروفيل پنجره دوجداره ويستابست عمر پنجره می شود.

ابعاد استاندارد پنجره دوجداره

ابعاد پنجره های دوجداره upvc يراق وي اچ اس يراق آکادو پنجره های بازشو لولایی اصولاً برای درب
اجزای پنجره upvc و پنجره های دارای ابعاد کوچکتا متوسط و نرمال طراحی می شوند و باید ابعادی يراق وي اچ اس
مطابق با مقدار تحمل وزن پروفيل ماوي لولا ها و یراق آلات مصرفیداشته باشند.

بهترین ابعاد upvc

بهترین ابعاد در بازشو های لولایی حد اکثر ۲۰۰۰ تا يراق وي اچ اس ۲۲۰۰ میلیمتر در ارتفاع ۷۰۰ تا ۹۰۰ میلیمتر
پروفيل هانيکومب در اجزای پنجره upvc عرض می نماينده ويستابست پنجره ويستابست نماينده وينتک پروفيل پنجره دوجداره
ويستابست بهترين برند پنجره دوجداره upvc پروفيل هانيکومب باشد و حداقل آن ۴۰۰*۴۰۰ است.

ابعاد استاندارد پنجره دوجداره upvc مدل کشویی

گالوانيزه پنجره upvc پنجره های دوجداره بازشو مدل کشویی اصولاً ابعاد بزرگتری دارند و با توجه به بالا
بودن وزن بازشو ها بهتر است از ریل های قوی تر و غلطک های سرامیکی استفاده شود تا بازشو ها دچار
خشکی و سختی اجزای پنجره upvc در حرکت نشوند.ابعاد در پنجره کشویی بهتر است به گونه ای طراحی گردد که عرض
و تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc ارتفاع بازشو ها در تناسب باشد.

اجزای پنجره upvc

اجزای پنجره upvc

پروفيل ماوي

گالوانيزه پنجره upvc در مجموع هر چقدر که بازشو های دو پنجره کشویی به شکل مربع نزدیک تر باشد،
بازشوی روان تر و استاندارد تری خواهید داشت.بهترین ابعاد جهت پنجره upvc کشویی عرض از ۷۰۰ تا ۱۲۰۰
میلیمتر و ارتفاع بازشو حداکثر تا ۲۲۰۰ میلی متر است ابعاد ذکر شده جهت لنگه بازشو می باشد.به این
معنی که عرض پنجره نهایتاً نصف ارتفاع پنجره باشد و خیلی باریک به ابعاد پنجره های دوجداره upvc
پروفيل ماوي نماينده ويستابست نماينده وينتک پروفيل پنجره دوجداره ويستابست بهترين برند پنجره دوجداره upvc نظر نیاید.

ابعاد استاندارد پنجره دوجداره upvc فولکس واگنی

ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc پنجره
های لیفت و فولکسواگنی اجزای پنجره upvc برخلاف پنجره های نام برده برای ابعاد بزرگ با وزن های بالا طراحی می شوند
که در صورت گالوانيزه پنجره upvc وجود باغو حیاط بزرگ و یا بهره مندی از نمای شهر ابعاد پنجره های
دوجداره upvc مناسب ویلاها و یا ساختمان هایی مرتفع و برج ها هستند.

پروفيل کندو

خوشبختانه برای پنجره های فولکس واگنی یراق های ویژه طراحی شده است که ابعاد متوسط به بالا را
پوشش می دهد و بطورکلی اجزای پنجره upvc در سه نوع مکانیکی، نیمه اتومات و فول اتومات تولید می شوند. در این نوع
پنجره محدودیتی تا ارتفاع ۲۴۰۰ میلیمتر و عرض۱۵۰۰ میلیمتر برای هر لنگه وجود بهترين برند پنجره دوجداره
upvc ندارد و تنها محدودیت های که باید در نظر قرار گیرد، جابجایی وابعاد شیشه است.

پروفيل هانيکومب

ابعاد پنجره های دوجداره upvc يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc بهترین ابعاد استاندارد برای پنجره های
دوجداره upvc مدل کشویی، اجزای پنجره upvc ابعاد با نسبت یک به یک است زیرا شکل مربعی بازشوی روان تر و راحت تری
را پروفيل پنجره دوجداره ويستابست ارائه می دهد وبه این ترتیب باعث افزایش طول عمر پنجره می شود.

یراق فولکس واگنی

قبل از اینکه اقدام به ساخت فریم های پنجره نماينده وينتک مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc خود
اجزای پنجره upvc نماییدحتما ابعاد استاندارد پروفيل پنجره دوجداره ويستابست جهت پنجره upvcرا بررسی ابعاد پنجره های
دوجداره upvc پروفيل ماوي نماينده ويستابست پنجره ويستابست نمایید.قیمت یراق فولکس واگنی با
عرض بازشو نسبت مستقیم دارد و با زیاد شدن عرض بازشو قیمت آن نیز افزایشمی یابد. در بازشو
های رنج ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلیمتر باید از یراق آلات نوع  پروفيل ماوي نماينده ويستابست فول اتومات استفاده کرد.

قيمت پنجره دوجداره upvc

اجزای پنجره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc این
فاکتور تاثیر بسیاری درزیبایی ظاهری ابعاد پنجره های دوجداره upvc ساختمان، هزینه های تمام شده
پنجره و همچنین دوام و طول عمر پنجره دارد.همچنین باید در نظر داشت در یک بعد از نمای ساختمان
عرض و ارتفاع فریم ها به صورتی در نظر گرفته شود که ابعاد لنگه ها یپنجره ها در اتاق های مختلف
که در یک بعد نما قرار می گیرند در آن ابعاد پنجره های دوجداره upvc بعد از نما تقریبا نماينده وينتک مساوی باشد.

مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره

اجزای پنجره upvc از آنجایی که پنجره های دوجداره upvc دارای انواع مختلفیچون لولایی، کشویی و فولکس واگنی دارد بایستی به ابعاداستانداردهر مدل با توجه به نوع خاص یراق آلات آن پروفيل ماوي نماينده ويستابست مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc پروفيل پنجره دوجداره ويستابست بهترين برند پنجره دوجداره upvc توجه کنید.

ابعاد استاندارد در و پنجره در ساختمان

اجزای پنجره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو نماينده ويستابست مناسب ترين قيمت
پنجره دوجداره upvc پروفيل پنجره دوجداره ويستابستيراق آکادو  هدف از طراحی استاندارد ابعاد پنجره :

 • بهره بردن از حداکثر بازشو
 • عملکرد بهتر از نظر فنی
 • حفظ زیبایی و تقارن
 • رعایت اصول ایمنی در ساختمان

گالوانيزه پنجره upvc

اجزای پنجره upvc جهت انتخاب پنجره مناسب برای ساختمان باید موارد مختلفی را مد نظر قرار داد.از جمله جنس آن
است که می تواند آهنی ، چوبی،UPVC یا آلومینیومی باشد. علاوه بر جنس، رنگ و شکل آن نیز مهم
می باشد و باید با نمای ساختمان هم خوانی داشته باشد.اما یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر
گرفته شود استاندارد ساخت و جاگذاری آن است.طبق ضوابط شهرداری اگر پنجرهدر اتاق خواب قرار
می گیرد، ارتفاع کف اتاق تا باز شو نباید کمتر از 85 سانتیمتر باشد.

مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره

از کف تا ارتفاع 85 بهترين نماينده ويستابست مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc پروفيل پنجره دوجداره
ويستابست برند پنجره دوجداره upvc سانتیمتری نباید باز شوپروفيل هانيکومب پروفيل کندو داشته باشد.
استفاده از پنچره های لیفت و فولکس واگنی به خصوص در پروفيل ماوي نماينده ويستابست پنجره ويستابست
نماينده وينتک پروفيل پنجره دوجداره ويستابست طراحی های داخلی مدرن بسیار مورد پسند
اجزای پنجره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc معماران است.

يراق آکادو

پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو در نظر گرفتن این ارتفاع برای جلوگیری از سقوط افراد یا
اجسام و یا بدلیل قرار دادن مبل و تخت می باشد.بدلیل ایجاد گچ بری و یا نصب چوب پرده تا فاصله 30سانتی
متری از سقف نیز از قرار دادن باز شو در پنجره صرف نظر کنیم مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc .
پروفيل هانيکومب مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc پروفيلپنجره دوجداره ويستابست با توجه به نکات ذکر شده ارتفاع پنجره برابر خواهد بود با :ارتفاع پنجره = پروفيل کندو نماينده ويستابستارتفاع کف تا سقف اتاق – 115 سانتی متر

عرض و ارتفاع بازشو لولایی

اجزای پنجره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق آکادو بهترین عرض بازشو پنجره لولایی بین 60تا 75
سانتیمتر و ارتفاع مناسب رنج 100تا 180 سانتی متر می باشد.مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc
بهترين برند پنجره دوجداره upvc در ارتفاع هایبلندتر از 180 سانتیمتر باید از پروفیل در به جای پروفیل پنجره
و پروفيل کندو نماينده ويستابست همچنین از یراق با تحمل وزن 130مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc
پروفيل پنجره دوجداره ويستابست کیلوگرم پروفيل هانيکومب استفاده شود.

عرض و ارتفاع استاندارد در لولایی

اجزای پنجره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو پروفيل کندو نماينده ويستابست مناسب ترين قيمت پنجره
دوجداره upvc پروفيل پنجره دوجداره ويستابست بهترين برند پنجره دوجداره upvc مناسب پروفيل هانيکومب
ترین عرض پروفيل کندو نماينده ويستابست استاندارد در بین 70 تا 100 سانتیمتر و ارتفاع بین 200تا 220
مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc پروفيل هانيکومب سانتیمتر می باشد.

عرض و ارتفاع استاندارد پنجره دوجداره کشویی

اجزای پنجره upvc در پنجره دوجداره کشویی هر چقدر عرض بازشو نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد از عملکرد بهتری
برخوردار خواهد بود.مناسب ترین عرض 80تا 150سانتیمتر و ارتفاع 100تا 220 سانتیمتر می توان انتخاب کرد.
عرض و ارتفاع باز شو ها باید با هممتناسب باشند در غیر اینصورت پنجره کشویی عملکرد خوبی نخواهد داشت
و از رگلاژ خارج می شود.

بهترين برند پنجره دوجداره

اجزای پنجره upvc اما در حالت نماينده ويستابست مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc بهترين برند
پنجره دوجداره upvc کلی باید همواره عرض پنجره کشوییاز ارتفاع آن مقدار يراق آکادو پروفيل هانيکومب پروفيل
کندو بالاتری باشد.

ابعاد استاندارد درب و پنجره های دوجداره آلومینیوم یا upvc

اجزای پنجره upvc اگر در اطاق خواب ارتفاع کف تا سقف را به طور معمول 280 سانتی متر در نظر بگیریم . طبق ضوابط شهرداری
برای جلوگیری از سقوط افراد یا اجسام و یا بدلیل قرار دادن مبل یا تخت تا ارتفاع یک متری از کف بهتر است
پنجره بازشو وجود نداشته باشد .اگر بدلیل ایجاد گچ بری و یا نصب چوب پرده تا فاصله پروفيل پنجره دوجداره ويستابست 30سانتی متری از سقف نیز از ایجاد پنجره باز شو صرف نظر کنیم.

ارتفاع پنجره

میزان باقی مانده برای ارتفاع پنجره 130سانت پروفيل کندو نماينده ويستابست مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc
منهای ارتفاع اطاق برابر با 150 بهترين برند پنجره دوجداره upvc سانتی متر پروفيل هانيکومب می باشد.
ارتفاع تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc پنجره کشویی نیز بهتر است بیشتر از ۲ متر نباشد و لازم است
استاندارد های شیشه نیز در آن در نظر گرفته نماينده ويستابست نماينده وينتکمناسب ترين قيمت پنجره
دوجداره upvc پروفيل پنجره دوجدارهويستابست بهترين برند پنجره دوجداره upvc شود.

يراق وي اچ اس

ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق آکادو مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc برای
پنجره upvc عرضپنجره ها نیز بهتراست به صورتی باشد که عرض هر لنگه از پنجره بین 60 تا 75 سانتی متر باشد
و باید در نظر داشت دریک بعداز نمای ساختمان عرض و ارتفاع فریم ها به صورتی در نظر گرفته شود که ابعاد لنگه
ها ی پنجره هادر اطاقهای نماينده ويستابست مختلف که در یک بعد نما قرار می گیرند مناسب ترين قيمت پنجره
دوجداره upvc بهترين برند پنجره دوجداره upvc در پنجره يو پي ويسي آن بعد از نما پروفيل هانيکومب پروفيل کندو
تقریبا مساوی باشد.

پنجره يو پي وي سي

اجزای پنجره upvc اگریک پنجره دولنگه با ابعاد 150×150 در اطاق خواب قرار می گیرد و درموازات آن در همان بعد از نما یک پنجره
سه لنگه  در نظر داریم بهترين برند پروفيل upvc ابعادهر لنگه پنجرۀ پذیرایی را نیز باید 150×75 درنظر بگیریم که
ابعادکلی پنجره پذیرایی به ارتفاع 150 و عرض 225 سانتی متر خواهد شد.

پنجره آلومینیومی

اجزای پنجره upvc اما در پنجره آلومینیومی یا ترمال بریک با توجه به کشویی و بازشوبودن پنجره ( تک حالته یا دو حالته ) ,معمولی یا ترمال بریک بودن , نوع مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc مقطع انتخابیو… ابعاد بهترين برند پنجره دوجداره upvc قسمت بازشو (لنگه بازشو) از 120*70 تا 240*130 پروفيل هانيکومب قابل تغییر است.

ابعاد پنجره های دوجداره upvc

ابعاد پنجره های دوجداره upvc عرض و ارتفاع استاندارد پنجره دوجداره با طراحی استاندارد ابعاد پنجره می توان به ۳ هدف دست یافت:

 • بهره بردن از حداکثر بازشو جهت پنجره دوجداره.
 • بازشو استاندارد پنجره دوجداره وعملکرد بهتر از نظر فنی.
 • زیبایی و تقارن در پنجره دوجداره.

  پنجره upvc

  پنجره upvc

عرض و ارتفاع بازشو جهت پنجره دوجداره لولایی

ابعاد پنجره های دوجداره upvc يراق وي اچ اس گالوانيزه پنجره upvc قيمت پنجره دوجداره upvc پنجره ويستابست
بهترین عرض بازشوجهت پنجره دوجداره لولایی بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ پنجره يو پي وي سي میلی متر می باشد.پنجره
يو پي وي سي پنجره وينتک بهترين برندپروفيل upvc از نظر ارتفاع رنج ۱۰۰۰ تا ۱۸۰۰ میلی متر مناسب می باشد.
پروفيل ماوي  جهت ارتفاع های بالاتر از ۱۸۰۰ میلی پروفيل کندو متر حتما باید از پروفیل درب به جای پروفیل پنجره
و تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc همچنین از یراق تا تحمل وزن ۱۳۰ کیلوگرمابعاد پنجره های دوجداره upvc استفاده شود.

پنجره دوجداره

اجزای پنجره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس گالوانيزه پنجره upvc قيمت پنجره دوجداره
upvc پنجره ويستابستعرض و ارتفاع استاندارد جهت درب در پنجره دوجداره: پنجره يو پي وي سي مناسب ترین
عرض استاندارد جهت درب بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر می باشد.پروفيل ماوي  ارتفاع استاندارد درب بین ۲۰۰۰ تا
۲۴۰۰ میلی متر باشد. جهت درب پنجره وينتک تعويض پنجره قديمي بادوجداره upvc حتماً باید از پروفیل درب upvc
و یراق درب استاندارد بهترين برند پروفيل upvc استفاده پروفيل کندو شود.

تعویض پنجره دوجداره

اجزای پنجره upvc گالوانيزه پنجره upvc قيمت پنجره دوجداره upvc عرض و ارتفاع استاندارد پنجره دوجداره کشویی:پنجره ويستابست
بهترين برند پروفيل upvcدر پنجره دوجداره کشویی هر چقدر عرض بازشو نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد، پنجره
دوجداره کشویی از عملکرد بهتری برخوردار خواهد بود.

پنجره دوجداره کشویی

اجزای پنجره upvc پروفيل ماوي مناسب ترین عرض جهت بازشو پنجره دوجداره کشویی در رنج ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر می باشد.
بسته به ارتفاع پنجره دوجدارهنماينده وينتک کشویی و ارتفاع فریم تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc باید
عرض آن را انتخاب کرد.مناسب پروفيل کندو ترین ارتفاعجهت پنجره دوجداره کشویی را باید در رنج ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ میلی متر انتخاب کرد.

تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc

اجزای پنجره upvc گالوانيزه پنجره upvc قيمت پنجره دوجداره upvc پنجره ويستابست جهت عرض های کم حتماً باید ارتفاع کم
باشد در غیر اینصورتپنجره دوجداره کشویی هرگز عملکرد استانداردی نخواهد داشت. در پروفيل ماوي کل بهترین
حالت جهت عرض و ارتفاع استانداردپنجره دوجداره کشویی حالتی است که در ان عرض بازشو نسبت به ارتفاع
آن بیشتر باشد.

بهترین یراق و پروفیل

اجزای پنجره upvc جهت بازشو با عرض های بالای ۱۰۰۰میلی متر حتماً باید از ۳ غلطک سرامیکی استفاده شود. بهترین یراق و پروفیل جهت پنجره دوجداره ابعاد پنجره های دوجداره upvcپروفيل کندو کشویی، یراق ROTO آلمان و پروفیل نماينده وينتک پنجره وينتک تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc ویستابست می باشد.

پنجره upvc

ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc قيمت پنجره دوجداره upvcپروفيل کندو پنجره ويستابست پنجره وينتک بهترين برند پروفيل upvc تولید پنجره دوجداره کشویی از نظر فنی باید در سطح بالاییصورت پذیرد ازینرو در ابعاد پنجره های دوجداره upvc انتخاب پروفيل کندو پنجره يو پي وي سي پروفيل ماوي اجزای پنجره upvc تولیدکننده پنجره نمايندهوينتک دوجداره کشویی پنجره وينتک وسواس فراوان ابعاد پنجره های دوجداره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc داشته قيمت پنجره دوجداره upvc باشید.

عرض و ارتفاع استاندارد جهت پنجره دوجداره فولکس واگنی

يراق آکادو قيمت پنجره دوجداره upvc پنجره ويستابست مناسب ترین عرض جهت بازشو پنجره دوجداره فولکس واگنی را باید در
رنج ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر انتخاب نمایید.نسبت به ارتفاع پنجره باید عرض بازشو مناسب انتخاب گردد.یعنی اگر عرض فریم ۳ مترباشد حداکثر بازشو جهت پنجره فولکس واگنی ۱۵۰۰ میلی متر می پروفيل ماوي باشد.مناسب ترین ارتفاع بهترين برند پروفيل upvcتعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc جهت پنجره دوجداره فولکس واگنی را می توان در رنج قيمت پنجره دوجداره upvc ابعاد پنجره هایدوجداره upvc پروفيل کندو بین ۱۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلی متر نماينده وينتک پنجره وينتک انتخاب کرد.

ابعاد پنجره های دوجداره upvc یا آلومینیوم

اجزای پنجره upvc يراق آکادو پنجره ويستابست از عواملی که در تعریف استاندارد پنجره های دوجداره UPVC تاثیر گذار است، ابعاد درب و پنجره می باشد.پنجره هایی که جهت هوا گیری به کار می بهترين برند پروفيل upvc روند برای مثال پنجره های نصب شده در سرویس های بهداشتیو بعضا آشپزخانه ها معمولا دارای ابعاد پروفيل کندو پروفيل ماوي کوچکتری نسبت به پنجره وينتک سایر درب و پنجره هاپنجره وينتکتعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc می باشند. از این قيمت پنجره دوجداره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc پروفيل کندو رودر استاندارد این نوع پنجره ها ابعاد نماينده وينتک کوچکتری تعریف شده است.

بهترين برند پروفيل upvc

اجزای پنجره upvc يراق وي اچ اس يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc پروفيل کندو پنجره ويستابست در مقابل درب و پنجره هایی که به عنوان درب ورودییا پنجره اصلی هستند مانند درب های بالکن و …بنابراستاندارد تعریف شده، می بایست ابعاد بزرگتری داشته باشند.پنجره وينتکلذا مجموعه برنا پنجره تولید کننده انواع درب و پنجره های UPVC و آلومینیومی این قيمت پنجره دوجداره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvcاستاندارد ها پروفيل ماوي را در طراحی ها و ابعاد پنجره های دوجداره upvc نماينده وينتک اندازه گیری پنجره وينتک های خود اعمال می کند.

تاثیر ابعاد استاندارد پنجره در نصب آن

ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc پنجره ويستابست بدیهی است رعایت استانداردهادلایل و فواید خود را به همراه دارد. یکی از عواملی که رعایت استاندارد اندازه پنجره بر آن تاثیر به سزایی دارد مراحل نصب دربو پنجره می باشد.پنجره وينتک بر طبق ضوابط و مقررات نمای شهری، شهرداری، فاصله پنجره ها از زیر سقف تمام شده می بایست حد نماينده وينتک اقل بیست پنجره وينتک بهترين برند پروفيل upvc سانتیمتر در نظر گرفته شود این امر موجب نصب راحت تر وسریع تر قيمت پنجره دوجداره upvc ابعاد پنجره های دوجداره upvc پروفيل ماوي پنجره می گردد.

پروفيل پنجره دوجداره ويستابست

اجزای پنجره upvc يراق وي اچ اس قيمت پنجره دوجداره upvc پنجره ويستابست همچنین مطابق با ماده ۳۳
قانون نظام مهندسی کشور مسئولیت نظارتعالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان
در طراحی و اجرای تمامی ساختمان ها برعهده وزارت مسکن و شهرسازی است.اگردر اتاق
خواب ارتفاع کف تا سقف را به طور معمول ۲۸۰ سانتی متر در نظر بگیریم .

پنجره بازشو upvc

پنجره دوجداره upvc

پنجره دوجداره upvc

اجزای پنجره upvc طبق ضوابط شهرداری پنجره وينتک  برای جلوگیری از سقوط افراد یا اجسام و یا بدلیل قرار دادن مبل یا
تخت تا ارتفاع یک متری از کف بهتر است ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره بازشو وجود نداشته
پنجره وينتک بهترين برند پروفيل upvc تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc باشد .

پنجره وينتک

اجزای پنجره upvc پنجره ويستابست بهترين برند پروفيل upvc اگر بدلیل ایجاد گچ بری و یا نصب چوب پرده تا فاصله ۳۰
سانتی متری از سقف نیز از ایجاد پنجره باز شو صرف نظر کنیم ؛ میزان باقی مانده برای ارتفاع پنجره
۱۳۰ سانتی متر منهای ارتفاع اتاق برابر با ۱۵۰سانتی مترمی باشد.برای پنجره UPVC عرض پنجره
ها نیز بهتر است به صورتی باشد که عرض هر لنگه از پنجره بین ۶۰ تا ۷۵ سانتی متر باشد.

مناسب ترين قيمت پنجره دوجداره upvc

ابعاد پنجره های دوجداره upvc پنجره يو پي وي سي يراق وي اچ اس يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvcپنجره ويستابست
بهترين برند پروفيل upvcاگر یک پنجره دولنگه با ابعاد ۱۵۰×۱۵۰ در اتاق خواب قرار می گیرد و در موازات آن در همان
بعد از نما یک پنجره سه لنگه برای پذیراییدر نظر داریم بهتر استکه ابعاد هر لنگه پنجرۀ پذیرایی را نیز باید ۱۵۰×۷۵
درنظر بگیریم که ابعاد کلی پنجره پذیرایی به ابعاد پنجره های دوجداره upvc پروفيل ماوي ارتفاع ۱۵۰ و عرض
نماينده وينتک پنجره وينتک ۲۲۵ سانتی متر خواهد تعويض پنجره قديمي با دوجداره قيمت پنجره دوجداره upvc upvc شد.

عوامل موثر بر پنجره دو جداره استاندارد

اجزای پنجره upvc قيمت پنجره دوجداره upvc پنجره ويستابست درب ها و پنجره های دو جداره و شیشه دو جداره
تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند.این عوامل بر استاندارد پنجره تاثیر می گذراند. عوامل تاثیر گذار
بر این نوع پنجره ها عوامل بیرونی، ساختمانی، عوامل داخلیساختمان و معماری می باشد.

پروفيل upvc

عوامل بیرونی ساختمان عوامل مانند تعداد طبقات و بهترين برند پروفيل upvc همچنین باد، باران،تغییرات
دمایی در طول فصول و روز،صوت، آکوستیک و صداهای ناهنجار محیطی، فشار های ابعاد پنجره های
دوجداره upvcپروفيل ماوي خارجی و فیزیکی نماينده وينتک پنجره وينتک مانند سرقت، ابعاد پنجره های
دوجداره upvc  تعويض پنجره قديمي با دوجداره upvc نورخورشید و زاویه تابش آن می باشد .

نماينده وينتک

پنجره ويستابست عوامل معماری تاثیر گذار عوامل موجود در مبحث ساختمان شامل تلورانس
ساختمان و نشست ساختمان می باشند.عوامل داخلی ساختمان عواملی پنجره وينتک هستند
که از داخل ساختمان نشات گرفته و بیشترین تاثیر خود را بر روی دیواره هامی گذارند. مانند رطوبت
و دمای داخل اتاق. از دیگر عوامل موثر بر پنجره دو جداره استاندارد می توان به انبساط تغییرات
شکل،نیروهای وارده در هنگام باز و بسته شدن.

عرض و ارتفاع استاندارد پنجره دوجداره کشویی

در پنجره دوجداره کشویی هر چقدر عرض بازشو نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد، پنجره دوجداره کشویی
اجزای پنجره upvc از عملکرد بهتری برخوردارخواهد بود. پنجره پنجره ويستابست وينتک مناسب ترین عرض جهت بازشو پنجره
دوجداره کشویی در رنج ۸۰۰ تا ۱۵۰۰ میلی مترمی باشد.بسته به ارتفاع پنجره دوجداره کشویی و ارتفاع
پنجره وينتک فریم بهترين برند پنجره دوجداره upvc تعويض پنجره قديميبا دوجداره upvc باید عرض آن را انتخاب کرد.

پنجره ويستابست

ابعاد پنجره های دوجداره upvc يراق وي اچ اس يراق آکادو گالوانيزه پنجره upvc پروفيل هانيکومب برای عرض
های کم حتماً باید ارتفاع کم باشد در غیر اینصورت پنجره دوجداره کشویی هرگز عملکرد استانداردی نخواهد
داشت. در کل بهترین حالت پنجره ويستابست پنجره وينتک جهت عرض و ارتفاع استاندارد پنجره دوجداره کشویی
اجزای پنجره upvc حالتی است که در آن عرض بازشو نسبت به ارتفاع آن بیشترنماينده ويستابست باشد.

ابعاد استاندارد پنجره دوجداره upvc

گالوانيزه پنجره upvc ابعاد استاندارد پنجره دوجداره upvc یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در زیبایی ظاهری
ساختمان و حتی دوام پنجره دوجداره است. طراحی پنجره ها پنجره ويستابست می تواند به گونه ای باشد
که ساختمان شما را عریض تر یا مرتفع تر نشان دهد و یا سبکی مدرن و یا سنتی به آن ببخشد.
مناسب پروفيل ماوي نماينده ويستابست ترین ارتفاع جهت پنجره نماينده وينتک دوجداره کشویی
را پنجره وينتک باید در رنج ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ میلی متر انتخاب پروفيل هانيکومب کرد.