محصول نهایی می بایست طبق استاندارد های تعریف شده در مجموعه گرند  تولید و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد. لذا در سایت تولید پنجره دوجداره و سایت تولید شیشه دوجداره، قوانین و استانداردها الزامی ست و اجرا میگردد.

از این رو محصولات تولید شده توسط ما دارای ضمانت بی قید شرط و پشتیبانی بر خوردار می باشند.