Table of Contents

پنجره خانه ویلایی

پنجره خانه ویلایی پنجره upvc گالوانیزه پنجره upvc یکی از مهمترین کارایی گالوانیزه داخل پنجره upvc این است
که جلوی خم شدن یا تغییر شکل دادن پروفیل یوپی وی سی را می گیرد،پروفیل upvc به علت آنکه از نوعی پلاستیک تولید
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc برای جلوگیری از اینکه پسگالوانیزه پنجره upvc معرض آفتاب قرار گرفت تغییر شکل ندهد از
قیمت گالوانیزه گالوانیزه های u شکل با جنس گالوانیزه داخل پروفیل استفاده می شود.

کارایی گالوانیزه داخل پنجره upvc

گالوانیزه پنجره upvc خوردن پروفیل توسط دستگاه برش به اندازه پروفیل upvcبرش خورده و داخل پروفیل انداخته شده با
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc نگهداشته می شود.هر برندی سایز و ضخامت استانداردی برای پروفیل خود ارائه میکند،به طور

پنجره خانه ویلایی

پنجره خانه ویلایی

مثال گالوانیزه استاندارد پروفیل وین تک سایز ۲۸*۲۷*۲۸ میلیمتر و ضخامت ورق آن باید ۱٫۲۵ میلیمتر باشد و یا گالوانیزه ویستابست
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه باید ۲۵*۳۴*۲۵ میلیمتر و با ضخامت ورق ۱٫۵ میلیمتر باشد.

گالوانیزه پنجره upvc

قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc کیفیت و قیمت پنجره دوجداره upvc تاثیر گذار است همین گالوانیزه مهار می باشد.متاسفانه
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc پنجره یو پی وی سی برای ارزان کردن و رقابت قیمتی از ابعاد و ضخامت ای نگالوانیزه کم می کنند و
قیمت گالوانیزه یا در خیلی از موارد کلا گالوانیزه مهار استفده پروفیل درب و پنجره آهنی نمی کنند.
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه داخل پنجره upvc

در صورتی که از گالوانیزه مهار استفاده نشود چه اتفاقی رخ می دهد؟

گالوانیزه پنجره upvc که پنجره جلوی آفتاب قرار گیرد تابیدگی پیدا کرده و بازشو ها عایق نمی شودیراق آلاتی که
باید پیچ آنها در گالوانیزه باشد دیگر توانایی نگهداشتن لنگه را نداشته و لنگه از جای خود جدا میشود.تقسیم ها بر خلاف
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc پلاستیک می خورد آنها با پیچ به داخل پنجره نصب می شود که این پیچ ها باید در گالوانیزه برود
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه نداشتن گالوانیزه باعث می شود پروفیل درب و پنجره آهنی و پنجره عایق خور را از دست بدهد.

تعویض پنجره قدیمی با دوجداره  upvc

قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc باید از داخل گالوانیزه رد شود تا پنجره و درب upvc را محکم به فریم زیر کار خود وصل کند.
گالوانیزه پنجره دوجداره تقویت شده در حالیکه جز ویژگی های ظاهری درب و پنجره UPVC نمی باشد اما یکی از اصلی ترین
گالوانیزه پنجره upvc درب و پنجره دوجداره محسوب و موجب بالا رفتن مقاومت و استحکام پروفیل درب و پنجره دوجداره می شود.
گالوانیزه پنجره upvc پنجره UPVC، گالوانیزه تقویت شده شکل پروفیل UPVC در مدت زمان طولانی را حفظ کرده و این اطمینان را به
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc دوام رگلاژ درب و پنجره و پروفیل درب و پنجره آهنی آن خواهد شد.

مناسب ترین قیمت پنجره دوجداره upvc

گالوانیزه پنجره دوجداره تقویت شده مصرفی در شرکت آرشاوین از ورق های گالوانیزه گرمادیده با استاندارد TSE822 و با درصد
گالوانیزه پنجره upvc کاملا یکپارچه تولید می گردد. همچنین با ایجاد برآمدگی در طول پروفیل(همانطور که در شکل گالوانیزه نشان
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvcتقویت گالوانیزه و مقاومت در برابر تنش و کنش پروفیل می شود. تمامی مراحل تولید گالوانیزه تقویت شده
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc دهی، بسته بندی بصورت تمام اتوماتیک با کیفیت FePO2g و استاندارد DIN متناسب با عملکرد پروفیل
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه UPVC انجام  تولید گالوانیزه پنجره upvc پروفیل درب و پنجره آهنی می شود.

تولید گالوانیزه پنجره دوجداره

گالوانیزه پنجره upvc گالوانیزه برای افزایش مقاومت در برابر خوردگی و افزایش طول عمر، بوسیله زینک روکش می شوند، که این
قیمت گالوانیزه روکش گالوانیزه در هنگام شکل دهی و خم به هیچ وجه از گالوانیزه جدا نخواهد شد و در برابر آتش و سایر عوامل خارجی از پنجره خانه ویلایی پروفیل درب و پنجره آهنی خود
دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc گالوانیزه پنجره upvc کیفیت در تمامی مراحل تولید زیر نظر دستگاه اتوماتیک بطور مستمر چک می شود.

تولید گالوانیزه

ضخامت گالوانیزه پنجره دوجدارهتقویت شده متناسب با شرایط درب و پنجره UPVC انتخاب می شود. بطور مثال گالوانیزه با ضخامت
گالوانیزه پنجره upvc مرتفع موجب عدم استحکام درب و پنجره دوجداره دربرابر فشار و بالطبع شکست پنجره، دفرمه شدن
پروفیل، نفوذ آب و نشست لنگه های بازشو پروفیل درب و پنجره آهنی ضخامت گالوانیزه دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
شود که در آینده گالوانیزه تغییر شکل یافته باعث تغییر شکل پروفیل UPVC نشود، بطور دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc به پروفیل UPVC پیچ شود.

کارخانه گالوانیزه پنجره upvc

گالوانیزه پنجره upvc وجود گالوانیزه پنجره دوجداره در درب و پنجره UPVC امری حیاتی می باشد و باید با ضخامت مناسب در
محصول جایگذاری شود. متاسفانه دیده شده که پروفیل درب و پنجره آهنی خود از گالوانیزه دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
که کانکتور و یا پیچ لولا بسته می شود، استفاده می کنند. در حالیکه درتمام قسمتها به جز در دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
شود و بالطبع از تسمه تقویت لولا که در یکی از حفره های پروفیل UPVC جایگذاری می شود و موجب دوام و ایستادگی لولا و
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc لنگه پنجره می شود نیز باید استفاده شود.

بهترین برند پنجره دو جداره upvc

گالوانیزه پنجره upvc از آهنربا می توان استفاده کرد.) در شکل زیر می توانید محل قرارگیری گالوانیزه در پروفیل پنجره
UPVC را مشاهده کنید.یکی از مهم ترین پروفیل درب و پنجره آهنی مقاومت درب و پنجره دوجداره upvc می باشد
و همچنین برای جلوگیری از افتادگی بازشوی پنجره upvc مورد استفاده قرار میگیرد.پروفیل گالوانیزه که در داخل پروفیل upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc باید حتما ضخامت کافی را داشته باشد.

گالوانیزه پنجره upvc

پنجره خانه ویلایی گالوانیزه پنجره upvc فشارهایی به درب و پنجره وارد می شود که یکی از دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
قیمت گالوانیزه فشاری که از طرف ساختمان به پنجره پروفیل درب و پنجره آهنی دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه در داخل پروفیل upvc می توانید مقاومت پنجره upvc را در برابر این فشارها افزایش دهید.

پنجره دوجداره

قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc تر میزان این فشارها بیشتر می باشد بنابراین این فشار به صورت نشست ساختمان به پنجره وارد
می شود که هرچه این فشارهایی که به پنجره پروفیل درب و پنجره آهنی و همچنین سطح دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
از پروفیل upvc گالوانیزه استفاده شود که دارای ضخامت بیشتری می باشد.غالبا ضخامت دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc ترین آن حدود ۱.۲۵ میلیمتر است.

کاربرد باشوی کشویی در پنجره upvc

قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc وجود دارد که آن هم به دلیل حرکت لنگه برروی فریم است، همین فاصله نیز موجب می گردد
پروفیل درب و پنجره آهنی صدای بیشتری در مقایسه با دیگر بازشوهای پنجره upvc به داخل نفوذ کند. دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
های مخصوص این فاصله ها را پر کنید، با توجه به این که یکی از مهم ترین مزیت های پنجره دوجداره یو پی وی سی جلوگیری از
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc روی از یراق آلات کشویی کمتر استفاده می شود.

بهترین برند پروفیل upvc

پنجره خانه ویلایی گالوانیزه پنجره upvc که با توجه به این که در خصوص استفاده از پنجره های آلومینیومی بحث اتلاف انرژی آنچنان
مورد توجه نمی باشد بنابراین یراق آلات کشویی از جمله پراستفاده ترین یراق آلات در پنجره های آلومینیومی می باشد.گالوانیزه
پروفیل درب و پنجره آهنی در حالیکه جزو ویژگی های ظاهری درب و پنجره upvc نمی باشد. اما یکی از اصلی ترین قطعات تشکیل
دهنده درب و پنجره دوجداره محسوب و موجب بالا رفتن مقاومت و استحکام پروفیل درب و پنجره دوجداره می شود. همچنین در
سیستم پنجره upvc، گالوانیزه تقویت شده شکل پروفیل upvc در مدت زمان طولانی را دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc می دهد.

کاربرد گالوانیزه پنجره دوجداره

قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc لنگه پنجره و یا شکستگی پروفیل پنجره upvc، عدم وجود و ضعیف بودن گالوانیزه پنجره دوجداره
است. این قطعه فلزی در داخل پروفیل های upvc قرار می گیرد و به عنوان اسکلت درب و پنجره دوجداره محسوب می شود. طراحی
پنجره خانه ویلایی که حفره ای بزرگ در قسمت مرکزی خود دارد که در هر نوع پروفیل ابعاد آن متفاوت است. این قسمت
محل قرارگیری گالوانیزه پنجره دوجداره می باشد. قطعه ای که موجب بالا رفتن دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc پروفیل خواهد شد.

نحوه تولید گالوانیزه پنجره upvc

گالوانیزه پنجره upvc که دارای روکش زینک هستند تولید می گردد. این روکش با گالوانیزه ترکیب شده و به هیچ وجه از سطح

پنجره خانه ویلایی

پنجره خانه ویلایی

پروفیل درب و پنجره آهنی این ورق ها در کارخانه گالوانیزه با استفاده از دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc مربع شکل و یا در سطح
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه مقاطع گوناگون شکل می گیرد.

ضخامت گالوانیزه پنجره upvc

ضخامت گالوانیزه پنجره دوجداره تقویت شده متناسب با شراط درب و پنجره upvc انتخاب می شود، به طور مثال گالوانیزه با
گالوانیزه پنجره upvc مرتفع موجب عدم استحکام درب و پنجره دوجداره دوجداره در برابر فشار و بالطبع شکست
پنجره، دفرمه شدن پروفیل، نفوذ آب و نشست لنگه های بازشو پنجره خواهد شد. دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پروفیل درب و پنجره آهنی که در آینده گالوانیزه تغییر شکل یافته باعث تغییر شکل پروفیل upvc نشود، به طور معمول ضخامت
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه مصرفی برای گالوانیزه باید 1.2 میلیمتر باشد.

کاربرد گالوانیزه پنجره دوجداره upvc

گالوانیزه پنجره دوجداره چیست و چه کاربردی دارد؟ اگر در پنجره دوجداره از گالوانیزه استفاده نشود چه مشکلاتی پدید می آید؟
گالوانیزه پنجره upvc لنگه پنجره و یا شکستگی پروفیل پنجره Upvc ، عدم وجود و ضعیف بودن گالوانیزه پنجره دوجداره
پنجره خانه ویلایی پروفیل درب و پنجره آهنی در داخل پروفیل های Upvc قرار می گیرد و بعنوان اسکلت درب و پنجره
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه دوجداره دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc می شود.

کاربرد گالوانیزه پنجره دوجداره

محل قرارگیری گالوانیزه پنجره دوجدارهطراحی پروفیل Upvc بصورتی است که حفره ای بزرگ در قسمت مرکزی خود دارد که در هر
گالوانیزه پنجره upvc این قسمت محل قرارگیری گالوانیزه پنجره دوجداره می باشد، قطعه ای که موجب بالا رفتن مقاومت،
پروفیل درب و پنجره آهنی شکل پروفیل خواهد شد.همچنین قطعاتی مانند لولا، کانکتور و بست مولیون به گالوانیزه پیچ می شوند (پیچ از
گالوانیزه پنجره upvc گالوانیزه می شود) ; که موجب جلوگیری افتادگی لنگه دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه به دیگر پروفیل ها می گردد.

انواع پروفیل گالوانیزه

گالوانیزه پنجره دوجداره مصرفی با توجه به استاندارد هر برند پروفیل (وین تک، ویستابست، هافمن و …) دارای ضخامت و ابعاد
گالوانیزه پنجره upvc پنجره دوجداره وین تک از گالوانیزه ای با ضخامت 1.25 میلیمتر و بصورت تقویت شده در طول پروفیل
پروفیل درب و پنجره آهنی می گرددگالوانیزه تقویت شده پنجره دوجدارهگالوانیزه با ضخامت کم موجب عدم
استحکام پنجره دوجداره دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc خارجی خواهد شد. به جز پنجره خانه ویلایی
قیمت گالوانیزه گالوانیزه مصرفی، این قطعه باید بصورت یکپارچه سانتی متری به پروفیل UPVC پیچ شود.

استاندارد و ضخامت گالوانیزه پنجره

گالوانیزه مورد استفاده در پنجره دوجداره آرکوین از ورق های گرمادیده با استاندارد TSE822 و درصد خطای صفر تولید می شود.

خرید پنجره خانه ویلایی

خرید پنجره خانه ویلایی

قیمت گالوانیزه تمامی مراحل پروفیل درب و پنجره آهنی شامل برش و شکل دهی دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc گالوانیزه پنجره UPVC انجام می شود.

نحوه تولید گالوانیزه درب و پنجره Upvc

گکارخانه گالوانیزه پنجرهالوانیزه از ورق های فلزی که دارای روکش زینک هستند تولید می گردد. این روکش با گالوانیزه ترکیب
شده و به هیچ وجه از سطح رویه آن جدا نمی گردد. این ورق ها در کارخانه گالوانیزه با دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پروفیل درب و پنجره آهنی سطح مقاطع گوناگون شکل می گیرد.کیفیت دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه تا گالوانیزه ای با ضخامت یکسان در تمامی طول پروفیل داشته باشیم.

گالوانیزه پنجره upvc

درب و پنجره های دوجداره یو پی وی سی هم سبک و هم باصرفه بوده و مانع از دست رفتن انرژی گرما و سرمای ساختمان
میشود و ضد آب بودن و مقاوم بودن در برابر نور و سروصدا و ظاهر زیبای آن موجب گستردگی و همه گیر شدن این پنجره ها
پروفیل درب و پنجره آهنی دوجداره UPVC در صورتی که پروفیل گالوانیزه درون آن دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی را از دست میدهد زیرا طاقت تحمل وزن شیشه ها و فشارهای وارده بر پنجره را ندارد.

پنجره وینتک

گالوانیزه پنجره upvc از پروفیل های گالوانیزه که قطر ورق آن معمولا ۱٫۲۵ میلیمتر میباشد استفاده میگردد.
حداقل یک یا دو روز قبل از نصب پنجره های یو پی وی سی، فریم هایی که جنس آنها دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پروفیل درب و پنجره آهنی و پنجره ها به صورت پیچی به آن وصل میگردند. وجود پروفیل گالوانیزه موجب میشود که پنجره
و فریم دور آن به وسیله پیج و بسیار محکم به هم وصل گردند.ضخامت های ۱ دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه در مقابل ۱٫۲۵ میلیمتر استحکام بسیار کمتری دارد.

نماینده وینتک

قیمت گالوانیزه پروفیل های گالوانیزه در داخل پروفیل های یو پی وی سی قرار میگیرند و پس از اتمام کار ساخت پنجره، این پروفیل ها دیده
پنجره خانه ویلایی پروفیل درب و پنجره آهنی سراسری و همچنین استفاده از پروفیلها با قطر ۱٫۲۵ دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc سراسری و در هر راستا به صورت یک تکه (یک تکه بودن آن بسیار مهم است) استفاده گردد.

فروش گالوانیزه پنجره upvc

  • قیمت گالوانیزه مقاوم سازی سقف های کاذب
  • قیمت گالوانیزه مقاوم سازی کناف
  • قیمت گالوانیزه ضد زنگ و ضدخورگی
  • قیمت گالوانیزه افزایش طول عمر پنجره و ساختمان

پنجره ویستابست

گالوانیزه پنجره دوجداره تقویت شده شامل ویژگی های ظاهری درب و پنجره UPVC نمی شود اما جز اصلی ترین قطعات تشکیل
دهنده درب و پنجره دوجداره یو پی وی سی محسوب می شود و موجب بالا رفتن مقاومت و محکم تر شدن پروفیل درب و پنجره
پنجره خانه ویلایی آهنی درسیستم پنجره UPVC، گالوانیزه تقویت شده شکل پروفیل UPVC دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره upvc که دوام رگلاژ درب و پنجره بیشتر می شود و از افتادگی آن جلوگیری خواهد شد.

نماینده ویستابست

قیمت گالوانیزه گالوانیزه پنجره دوجداره تقویت شده مصرفی در مجتمع تخصصی درب و پنجره یو پی وی سی کسری از ورق های گالوانیزه
گرمادیده با استاندارد TSE822 و با درصد خطای صفر و بصورت کاملا یکپارچه تولید می گردد. از سوی دیگر با ایجاد برآمدگی
پروفیل درب و پنجره آهنی تقویت گالوانیزه شده و مقاومت در برابر تنش و کنش پروفیل را بالا می برد. تمامی مراحل تولید گالوانیزه
تقویت شده شامل خم و شکل دهی، برش و بسته بندی بصورت تمام اتوماتیک با کیفیت FePO2g دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پنجره خانه ویلایی قیمت گالوانیزه با عملکرد پروفیل UPVC انجام می شود.

تولید گالوانیزه پنجره دوجداره

قیمت گالوانیزه ورق های گرمادیده گالوانیزه برای افزایش طول عمر و مقاومت در برابر خوردگی ، بوسیله زینک روکش می شوند، که این پروفیل درب و پنجره آهنی روکش پنجره خانه ویلایی
گالوانیزه در هنگام شکل دهی و خم به هیچ وجه از گالوانیزه جدا نخواهد شد و در برابر آتش و دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
گالوانیزه پنجره upvc کیفیت در تمامی مراحل تولید زیر نظر دستگاه اتوماتیک بطور مستمر چک می شود.

پروفیل ماوی

ضخامت گالوانیزه پنجره یو پی وی سی تقویت شده متناسب با شرایط درب و پنجره UPVC انتخاب می شود. بطور مثال گالوانیزه
با ضخامت نامناسب در ساختمان های مرتفع موجب عدم استحکام درب و پنجره دوجداره دربرابر فشار و دفرمه شدن پروفیل،
پنجره خانه ویلایی نفوذ آب و نشست لنگه های بازشو پنجره خواهد شد. بنابراین دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
پروفیل درب و پنجره آهنی کافی انتخاب شود که در آینده گالوانیزه تغییر شکل یافته باعث تغییر شکل پروفیل UPVC نشود،
قیمت گالوانیزه باید بصورت یکپارچه استفاده شود و در فواصل 30 تا 40 سانتی متری به پروفیل UPVC پیچ شود.

پروفیل کندو

در کل می توان گفت که وجود گالوانیزه پنجره دوجداره در درب و پنجره UPVC امری مهم و حیاتی می باشد و گالوانیزه باید با ضخامت
پروفیل درب و پنجره آهنی جایگذاری شود. متاسفانه دیده شده که برخی از کارخانجات در پنجره های خود از گالوانیزه استفاده نمیکنند و
پنجره خانه ویلایی که وصل کننده ( کانکتور ) و یا پیچ لولا بسته می شود از گالوانیزه استفاده می کنند. دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
ها به جز در چند سانتی متری گوشه باید از گالوانیزه استفاده شود .همچنین از تسمه تقویت لولا که در یکی از حفره های
پروفیل UPVC جایگذاری می شود و موجب دوام و ایستادگی لولا و جلوگیری از افتادگی لنگه پنجره می شود نیز باید استفاده شود.

پروفیل هانیکومب

(جهت تست این کار از آهنربا می توان استفاده کرد.) در شکل زیر می توانید محل قرارگیری گالوانیزه در پروفیل
پنجره خانه ویلایی آهنی کنید.برای بالا بردن مقاومت دروپنجره های دو جداره upvc و دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
قیمت گالوانیزه بازشوی پنجره upvc از پروفیل گالوانیزه با ضخامت کافی در داخل پروفیل upvc استفاده میگردد.

upvc پروفیل گالوانیزه در پنجرهupvc پنجره

قیمت گالوانیزه همانطور که مشخص است به درب و پنجره فشارهایی وارد میگردد که مهمترین این فشارها فشار باد و همچنین فشار از طرف
ساختمان به پنجره است که استفاده از پروفیل گالوانیزه در داخل پروفیلهای upvc باعث میشود که استقامت پنجره upvc در
پنجره خانه ویلایی افزایش یابد در برج های بلند مرتبه و در طبقات بالا نیروی باد چند برابر افزایش می یابد و در طبقات پایین
پروفیل درب و پنجره آهنی نشست ساختمان به پنجره وارد میشود که هر چه فشار وارده به پنجره دستگاه تولید گالوانیزه پنجره upvc
قیمت گالوانیزه بزرگترباشد ضخامت پروفیل upvc گالوانیزه نیز افزایش مییابد.